Forslag til program

Dag 1 (Faaborg) Åstrup – Vester Skerninge: (17 km)
Start fra Åstrup Kirke – Herfra følger i vejen mod øst – og finder hurtigt Øhavsstien, som går tæt forbi Nakkebølle Gods og Nakkebøllefjord. Allerede her bliver man mødt af en flot udsigt ud over Øhavet.  Ved den lille havn ved Fjællebroen følger stien kystlinien og udsigten til Avernakø, Drejø og Skarø.

I vandet ud for Ringsgaard kan man finde oldsager af flint fra stenalderen. Overalt i Øhavet ligger stenalderbopladser på 2-3 meters dybde, da havniveauet dengang var lavere og Øhavet var beboeligt land.
Efter nogle kilometer drejer stien mod nord og ind i landet gennem Syltemade Ådal, hvis 20 meter dybe slugt er dannet i slutningen af sidste istid. Man vandrer i bunden i dalen og glemmer let at man ikke er i vildmarken.

Stien fører videre til byen Vester Skerninge med den smukkes gamle bindingsværkskro, beliggende klods opad kirken og det unikke landsbymiljø. Indkvartering på kroen

Forplejning: - / - / -
Overnatning: B&B/Hotel

Dag 2: Vester Skerninge - Svendborg: (22 km)

Dagens vandring begynder med en tur via Egebjerg Mølle ogl Egebjerg Bakker.

Udover flotte udsigter over dødislandskabet nord for Egebjerg Bakker, og Det Sydfynske Øhav mod syd, kan du se, hvordan naturen atter indfinder sig i området. Nu dyrkes ikke længere korn men natur og friluftsoplevelser i området. Målet er, at der på sigt udvikles et overdrevslandskab. Overdrev er en sjælden naturtype på Fyn.

Man passerer det smukke Hvidkilde Gods og Hvidkilde Sø. Søen er den største af en række søer i tunneldalen vest for Svendborg. Her er et rigt fugleliv. På vej ind mod Svendborg går stien under Svendborgsund Broen og forbi Sct. Jørgens kirke, hvis kapel tidligere husede spedalske. Det lå dengang uden for byens volde for at undgå syge i byen.
Indkvartering ved havnen – og tæt på færgeforbindelsen til Ærø.
Forplejning: M / F / -
Overnatning: Hotel