Dag 1 - Fredag
For jer der kommer med offentlig transport mødes vi på Svendborg station sidst på formiddagen. Transport til og fra Skovballe Skov på Tåsinge er ikke inklusiv i prisen, men vi er gerne behjælpelige med at arrangere fælles transport fra Svendborg til Skovballe Skov. Kommer du i bil, mødes vi i Skovballe Skov - nærmere info følger ved tilmelding.

Ved ankomst vil jeres instruktør, Mie, fortælle om programmet for dagene samt give dig en makker, som du har ved dig under kajaksejladsen. Din makker skal være din redder, hvis du skulle komme ud af kajakken samt din navigatørkammerat. Herefter pakker vi kajakken for at komme afsted på en oplevelses- og lærerig tur.

Som det første vil vi ro ud fra det smukke Tåsinge og ud i øriget med kursen mod Hjortø og Drejø. På vandet vil vi snakke om sikker kajaksejlads på havet. Vi vil gennem navigation og kortlæsning finde sikre pejlemærker som eksempelvis små øer. Vi vil også se på, hvordan vi i navigationen bør krydse sejlrenden mellem Ærøskøbing og Svendborg (dette er helt uproblematisk!). 

Vi overnatter på Drejø i telte. Ca. 12 km. – fra Skovballe, hvor vi lagde ud.  Om aftenen vil der være tid og mulighed for at tage sig en frisk badetur i det sydfyndske øhav.

Forplejning: -/F/A
Overnatning: Telt

Dag 2 - Lørdag
Efter morgenmaden stikker vi kajaksnuden mod syd til st. Egholm, og er formen god, sejler vi helt til Halmø og overnatter. Dagen i dag vil her byde på lidt mere åbent vand og bølgeskvulp over kajakken. Vi vil i kajakken skiftes til at stå for navigationen. Sammen med din tildelte makker skal I stå for navigationen noget af tiden under kajakturen. Vi vil i fællesskab snakke om de overvejelser I, i kajakgrupperne, sætter frem mht. rutevalg. Dermed lærer I mest til, når I selv skal ud på tur.

Vi får i dag fornemmelsen af at være små i det store, tæt på det fantastiske dyreliv. Ca.15 km. ror vi i alt i dag. Vi overnatter på Halmø eller alternativt på en naturlejrplads på Ærø, inde i en lille vig syd for Ommel.

Forplejning: M/F/A
Overnatning: Telt

Dag 3 - Søndag
I dag er en dag med kikkerten på brystet. Fra Halmø ror vi forbi vildtreservatet ved Bredholmen og videre til den sydlige spids ved Birkholm, før vi sætter kursen tilbage til Tåsinge og vores udgangspunkt for turen.

Vi har i dag rig mulighed for at komme helt tæt på fuglelivet. Ternerne er en karakterfugl i øhavet (havterne, dværgterne, splitterne og fjordterne) og flere af disse arter er bl.a. medvirkende til, at Det Sydfynske Øhav er under international beskyttelse. Også Edderfulge og andre vadefugle vil være i vores kikkerter denne dag, hvor vandstanden er helt nede på 0,8 meter nogle steder. I Det Sydfynske Øhav vil vi også have mulighed for at opleve marsvinet, som ofte viser sig i dette farvand.

Vi forventer at slutte turen midt på eftermiddagen men tidspunktet kan variere i forhold til vejr og vindforhold.

Forplejning: M/F/-